Riválisok – 2014

Riválisok. Debrecen futballtársadalma a 20. század első felében
Korall Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, 2014. 358 oldal

Interjúk, könyvismertetők:

A könyv facebook oldala: link

boritoHa valaki a cím alapján esetleg azt gondolja, hogy a szerző egy helyi érdekű futballtörténetet írt, bizony téved. Azt is megkockáztatom, hogy ebből a kiváló kötetből nem csupán a futballt, hanem a huszadik század első felének magyar társadalmát is szokatlan és eredeti nézőpontból ismerhetjük meg. Szegedi Péter könyvét melegen ajánlom a ma is ható múlt iránt érdeklődő olvasók figyelmébe.
Hadas Miklós szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora

Ez a könyv az első társadalom­ és mentalitástörténeti tanulmány a 20. század első felének magyar futballtörténetéről.  A tömegkultúra múltjáról értekezve a vidéki futballklubok fellegváraiba kalauzol bennünket a szerző; olyan (sport)események rituáléiba tekinthetünk be ennek során, ami a férfi  nyilvánosság  kitüntetett  színtere  volt  ekkoriban.  A szociológiai és antropológiai érzékenységgel megírt munka a magyar társadalomtörténet­írás kiemelkedő teljesítményei között foglal helyet. 
Gyáni Gábor történész, az MTA Történettudományi Intézet kutatóprofesszora

Amikor majd két évtizede Szegedi Péter még egyetemi hallgatóként felkeresett, hogy anyagot gyűjtsön az egykori debreceni szurkolókról, bevallom, nem tudtam a segítségére lenni. Időközben az egykori egyetemistából szociológus lett, aki valóságos szakértőjévé vált a letűnt korok futballbotrányainak. Futballtörténeti könyveimben gyakran idéztem közérthető, élvezetes stílusú sorait, és jó szívvel ajánlom könyvét az olvasóknak. Biztos vagyok benne, hogy aki kézbe veszi, nem fogja csalódottan letenni!
Sándor Mihály sporttörténész, „A debreceni futball képes kalauza” könyv szerzője