Publikációk

1998
Volt egyszer egy Bocskay… A Bocskay Futball Club társadalomtörténeti megközelítésben
Debreceni Szemle, 1998/4. 622-636.

1999
Zsidók a debreceni sportegyesületekben. Asszimilációs és disszimilációs jelenségek egy magyar város sportéletében
Múlt és Jövő, 1999/1. 104-120.

2000
Jobbra át! Adalékok a keresztény-nemzeti sportegyesületek debreceni szociogeneziséhez
Korall 1., 74-100.

2001
„Futball-vidékiség” a két háború között. A keleti régió
Századok, 2001/5. 1149-1182.

2002
„Ha a bajonett most nálam volna, keresztülszúrnám!” Futballerőszak a két háború közötti Kelet-Magyarországon
Korall 7-8., 155-186.

2003
A magyar futball európai expanziója, avagy hogyan lettek tanítók a tanítottakból
Szociológiai Szemle, 2003/2. 3-41.

Az első cipőzsinórnál kezdődött… A hivatásos futball kialakulása Magyarországon
Korall 13., 165-185.

Hegyi Mátyás: emlékek egy letűnt korszakból. Egy futballista emlékezései 1926-ból (sajtó alá rendezés)
Korall 13., 146-164.

Régi idők focija
2000, szeptember. 63-76.

2004
„Zsidómentesen, újjászületve…” Őrségváltás a magyar labdarúgásban (1939-1944) (Sarusi Kiss Bélával közösen)
Múlt és Jövő, 2004/3. 77-96.

Az utánpótlás-nevelés a magyar labdarúgás struktúrájában
Századvég 34., 59-85.

2006
A debreceni futballtársadalom születése
Debreceni Szemle, 2006/1. 73-92.

A cionizmustól a futballgazdaságig. A Makkabi Brno az első világháború után
Múlt és Jövő, 2006/1. 69-84.

„A főváros béklyóba szorító hatalma” Budapest-ellenesség a magyar futball első fél évszázadában
A József Attila Kör Évkönyve, 179-187.

„A gyűlölet tengere” A Debrecen-Nyíregyháza futballrivalizálás születése
Századvég, 42. 105-130.

2008
Politikai közvélemény, 2007. (Jelenfi Gáborral és Rosta Gergellyel közösen)
In. Sándor Péter-Vass László (szerk.): Magyarország Politikai Évkönyve 2007-ről (DVD-melléklet)

2009
Népszavazás és válság. Politikai közvélemény, 2008. (Jelenfi Gáborral és Rosta Gergellyel közösen)
In. Sándor Péter-Vass László (szerk.): Magyarország Politikai Évkönyve 2008-ról (DVD-melléklet)

Nyíregyháza labdarúgása a második világháború előtt (Huczik Norberttel közösen)
A vörös postakocsi, Tavasz. 42-52.

Makkabi Brno/Blue Star 1922-1925. Česko-żidovsko-maďarský fotbalový projekt
Żidovská obec Brno

2010
A radikális változás éve. Politikai közvélemény, 2009. (Jelenfi Gáborral közösen)
In. Sándor Péter-Vass László (szerk.): Magyarország Politikai Évkönyve 2009-ről (DVD-melléklet)

2011
A futballmező. Kísérlet az 1945 előtti magyar labdarúgószféra történeti-szociológiai modellezésére
Sic Itur Ad Astra, 62. 123-141.

2012
A Testnevelési Főiskola hallgatói, 1925-1948 (Sasfi Csabával közösen)
Korall, 50. 107-137.

2016
Hajós Alfréd a futballista
Hajós Alfréd, a polihisztor. Magyar Sporttudományi Füzetek XV., 37-47.

2017
A régmúlt magyar sztáredzői
Recenzió Detlev Claussen Guttmann Béláról, és Dominic Bliss Erbstein Ernőről szóló könyveiről. Alföld, 2017/7. 105-108.

2020
A debreceniség jelentésváltozásai az 1945 előtti futballban
A debreceniség mintázatai. Városi identitás és a lokális emlékezet
rétegei a kora újkortól napjainkig. Loci Memoriae Hungaricae 9., 265-272.