Előadások

1998
Zsidók a debreceni sportegyesületekben
Futball és kultúra Magyarországon és Ausztriában konferencia
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 1998. április 25.

2000
Futball és erőszak a két háború közötti Debrecenben
A Debreceni Egyetem Szociológia Tanszékének konferenciája
Debreceni Egyetem, Debrecen, 2000. április 25.

2002
Nőtt-e a futballt övező erőszak az elmúlt 100 évben?
Nő és férfi, férfi és nő. A társadalmi nemek kutatása Magyarországon az ezredfordulón. A TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ konferenciája
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest, 2002. november 22.

2005
„A főváros béklyóba szorító hatalma” Budapest-ellenesség a magyar futball első fél évszázadában.
Amihez mindenki ért… József Attila Kör, Tanulmányi napok
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2005. október 1.

Az 1945 előtti magyar futball hatalmi viszonyainak társadalmi dimenziói
Magyar Szociológiai Társaság Közgyűlése, a Sportszociológiai Szakosztály szekciója
MTA Szociológiai Intézet, Budapest, 2005. november 16.

2006
Futball és zsidóság Magyarországon a 20. század első felében
Oktatás, elitek, zsidóság a 19-21. században. Konferencia Karády Viktor 70. születésnapja tiszteletére
Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2006. december 15.

2008
Asszimiláció, cionizmus, antiszemitizmus: futball és zsidóság kapcsolatának aspektusai 1945 előtt
A Marom Egyesület szukkoti előadássorozata
Budapest, 2008. október 20.

2009
Sportideológiák Magyarországon a 20. század első felében
Sport és spiritualitás konferencia
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 2009. március 26.

A sport mecenatúra típusai az 1945 előtti Magyarországon
Mecenatúra a Monarchiában és a jelenkorban. A Habsburg Történeti Intézet konferenciája
Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2009. május 20.

2011
Labdarúgás és identitás történeti változásai
Kutatók éjszakája
Klebelsberg Kultúrkúria, Budapest, 2011. szeptember 23.

2013
A budapesti futball 1913-ban
Budapest 1913: pillanatképek a főváros I. világháború előtti mindennapjaiból. A Legenda Közművelődési Egyesület konferenciája
Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2013. május 29.

2014
Zsidó MTK? Történeti vázlat
Fu
tball és zsidóság. A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület előadássorozata
Bálint Ház, Budapest, 2014. január 30.

Bécs-Brünn-Brooklyn – A zsidó futball aranykora az 1920-as években
Fu
ball és zsidóság. A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület előadássorozata
Bálint Ház, Budapest, 2014. február 27.

Muskeljudentum: fejezetek a cionista sportmozgalom történetéből
Fu
tball és zsidóság. A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület előadássorozata
Bálint Ház, Budapest, 2014. március 27.

2015
Hogyan vált Magyarország futballhatalommá?
Nemzeti siker: a sport. A Nemzeti Örökség Intézete konferenciája
Magyar Tudományos Akadémia Budavári Díszterme, Budapest, 2015. szeptember 24.

Hajós Alfréd, a futballista
Hajós Alfréd, a polihisztor. A Magyar Sporttudományi Társaság és a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum emlékkonferenciája
Magyar Sport Háza, Budapest, 2015. november 12.

2016
A magyar foci az Aranycsapat előtt
Budapest Pont, Budapest, 2016. április 18.

2018
A debreceniség jelentésváltozásai az 1945 előtti futballban
A debreceniség mintázatai. Városi identitás és a kulturális emlékezet rétegei a kora újkortól napjainkig. A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet konferenciája
Debreceni Egyetem, Debrecen, 2018. január 26.

Hogyan lett Magyarország futballnagyhatalom? Történeti körkép a századfordulótól 1938-ig
8. szociológus napok. Sport és társadalom. A BBTE Szociológia és Szociális Munka kar konferenciája
Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2018. március 6.

Siker a semmiből? Az Aranycsapat történeti előzményei
Collegium Hungaricum, Bécs, 2018. november 5.

2019
Az olasz futball felemelkedése és a fasizmus
100 éve született a fasizmus. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara és az Olasz Kultúrintézet konferenciája
Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, Budapest, 2019. március 21.